Çevre ve Atık Yönetimi Danışmanlığı

Entegre tesis yönetim hizmetleri kapsamında, yönetim hizmeti verdiğimiz tüm tesislerimiz, çevre ve atık yönetimi konusunda uzman personellerimiz tarafından, Çevre Kanunu ve Atıkların Geri Kazanımı ve Bertarafı yönetmeliklerine göre incelenir, atık toplama ve geri kazanım proses sistemleri kurularak tesislerin tüm atıkları personellerimiz tarafından toplanır; %90’ı maddi anlamda geri kazandırılırken geri kalan %10’u ise çevre bilinci ve sorumluluğu kapsamında yetkili kurumlara bertaraf ettirilir.

 

1 litre yag ile 1.000.000 litre suyu kirlettiğimizi ve atıkların geri kazanımı ile tüm tesisin enerji bedellerini karşılayabileceğimizi unutmayalım