Bina ve Toplu Yapılar Site Yöneticiliği Sertifika Programı Eğitimi

Programın Amacı:
Bu sertifika programı, bina ve toplu yapıların yönetim proseslerinde ortaya çıkacak, kanuni zorunlulukların, zaruri gerekliliklerin, maddi ihtiyaçların ve insan kaynaklarının  neler olduğunu belirlemek,  yönetim şekli usul ve esasları doğrultusunda yönetim sürecini doğru ve etkin bir şekilde yürüterek bina ve toplu yapı yönetimlerinin maddi ve manevi olumsuz tazminat yükleri ile karşı karşıya kalmaması ve sitenin mali kaynaklarının en ekonomik şekilde kullanılması amacı ile bina ve toplu yapı yöneticilerinin bilmesi ve uyması gerekli olan tüm kanun, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartları ve yönetim şekillerini kapsar.
Bu program yukarıda sayılan hususlar dahilinde bina ve toplu yapı yöneticileri yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.

Kimler için:
* Site Yönetim Kurulları
* Site Denetci ve Temsilcileri
* Site Müdürleri ve Çalışanları
* Müteahhit Firmalar
* İnşaat Yapımcı Firmalar
* Satış Sonrası Hizmet Çalışanları
* Site Yönetimi Alanında Çalışmak İsteyenler

Program İçeriği:

1.Bina ve Toplu Yapılara ve Tesis Yönetimlerine Genel Bakış

– Türkiye’de Bina ve Toplu Yapıların ve Tesis Yönetimlerinin, Dünü, Bugünü ve Yarını

– Tesis Yönetimlerinde Danışmanlık ve Hizmet Modelleri

– Tesis Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar, Çözümleme Modelleri, Problem Çözme Teknikleri

2.Bina ve Toplu Yapılarda Yönetim ve Yönetim Organları
– Yönetim Planı
– Genel Kurul
– Yönetim Kurulu/Temsilciler Kurulu /Denetçiler Kurulu/Apartman Temsilcileri
– İşletme ve Yatırım Bütçeleri
– Faaliyet Raporları
– Karar Defterleri ve Noter Onayları
– Toplantı Davet Usul ve Esasları

3.Bina ve Toplu Yapılarda Yönetim Hukuku
– Kat Mülkiyeti Kanunu
– Borçlar Kanunu
– Tebligat Kanunu
– İş Kanunu
– Sosyal Sigortalar Kanunu
– Vergi Usul Kanunu
– İcra Takibi, İhtarname Gönderme, İtiraz Etme ve Dava Açma İş, Personel, Hizmet Alım Sözleşme ve Şartnamelerinin Hukuka Uygunluklarının İncelenmesi
4.Bina ve Toplu Yapıların Yönetimi ve Yönetim Ssistemleri

– Profesyonellerin Yönetime Gelmesi

– Görev Tanımları/ Prosedürler / Prosesler/Planlar/ Kayıtlar/Formlar/Tutanaklar hazırlanması

– ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001/ISO50001Yönetim Sistemlerinin Kurulması

– Yeşil Bina / LEED / BREEAM/ EDGE Uygulamaları

– Enerji Etkin Binalarda Sürdürülebilirlik
5.Bina ve Toplu Yapılarda Saha Uygulamaları

– Yapılması Zorunlu, Teknik Muayeneler, Periyodik Ölçümler ve Bakımlar

– Saha Uygulamalarında Uyulması Gereken Kanunlar ve Yönetmelikler

– Teknik Servis Prosesi Saha Uygulama, Kontroller ve Raporlama

– Temizlik Prosesi Saha Uygulama, Kontroller ve Raporlama

– Peyzaj/Yeşil Alan Prosesi, Saha Uygulamaları, Kontroller ve Raporlama

– Sosyal Tesisler Prosesi, Saha Uygulamaları, Kontroller ve Raporlama

– Güvenlik Prosesi, Saha Uygulamaları, Kontroller ve Raporlama

– Bina ve Toplu Yapılarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

– Dezenfeksiyon Prosesi, Saha Uygulamaları, Kontroller ve Raporlama

– Yüzme Havuzları Uygulama, Dezenfeksiyon Kontroller ve Raporlama

– Haşere ve Bitki Botanik İlaçlama Prosesi, Saha Uygulamaları ve Raporlama

– Atıkların Yönetimi Prosesi, Saha Uygulamaları, Kontroller ve Raporlama

6.Bina ve Toplu Yapılarda Mali Mevzuat Uygulamaları

– Yatırım ve İşletme Bütçesi Hazırlanması,

– Planlanan /Gerçekleşen/ Gelir Gider Tablolarının Hazırlanması

– Satın Alma, Depo Stok Yönetimi/ Malzeme Giriş ve Çıkışların Kontrolü.

– İş, Personel, Hizmet, Alım Sözleşme ve Şartnamelerinin Hazırlanmasında Mali Uygunlukların Takibi

– Maaş/SGK/ Kıdem, İhbar Tazminat ve Fazla Mesai /Bordro Düzenleme

– Aidat/Tahsilat/Avans/Ücret/İcra/ Noter Uygulamaları Takip ve Yönetimi

– Muhasebe – Finansal Tablolar ve Bilgisayar Paket Programlarının Kullanımı
7.Bina ve Toplu Yapılarda Halkla İlişkiler ve Müşteri İlişkileri
– Halkla İlişkiler Süreci/ Sakinlerle ve Malikler ile Etkili İletişim
– Aktif Dinleme, Soru Sorma ve Geri Bildirim
– Sakin Şikâyet ve Talepleri Çözümünde Personel, İş, Sevk ve İdare Yöntemleri
– Sakin Şikâyetleri Süreçleri ve Takibi
– PR ve Sosyal Çalışmalar / Sosyal Sorumluluk Projeleri
– Bina ve Toplu Yapılarda Verilen Hizmetler Bütününün Etkili Sunumu

8.Tecrübe Paylaşımları
9.Saha Uygulamaları ve Saha Ziyaretleri