MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, TEKNİK MUAYENELER, ORTAM ÖLÇÜMLERİ VE LABORATUVAR

Entegre tesis yönetim hizmetleri kapsamında, yönetim hizmeti verdiğimiz tüm tesislerimizde, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, tüm periyodik teknik muayeneler, ortam ölçümleri, çevre ölçümleri, elektrik ekipmanları topraklama ölçümleri, basınçlı kap ve kazan kontrolleri, yangın tesisatı kontrolleri, havuz, kullanma suyu ve kazan boiler su analizleri, alanlarında uzman ve yetkili mühendislerimiz tarafından ilgili periyotları dahilinde ölçülür, test edilir ve akredite olarak yönetimlere raporlanır.

TEKNİK MUAYENE, ÖLÇÜM, TEST, VE ANALİZ HİZMETLERİMİZ

  • Baca Gazı Emisyon Ölçümleri
  • Kapalı Alanlarda Havalandırma Ölçümleri
  • Aydınlık/Gürültü/Termal Konfor Ölçümleri
  • Topraklama Ölçümleri
  • Elektrik Pano Uygunluk ve İç Tesisat Uygunluk Testleri
  • Basınçlı Kaplar ve Kazan Kontrolleri
  • Asansör Uygunluk Belgelerinin Düzenlenmesi
  • Yangın Tesisat Kontrolleri ve Uygunluk Raporlarının Hazırlanması
  • Havuz ve Kullanma Sularının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Testleri