Yönetim Hizmetleri

Bina ve tesislerde yönetim hizmetleri , günümüzde maliklerin fiili yönetiminden şirketlerin profesyonel yönetimine geçmektedir. Böylece yönetici ve malikleri bina yönetimi konusundaki ayrıntılar ile uğraşmak durumunda kalmamaktadır. Vizyon bina yönetimi profesyonel personeli ve inovatif entegre yönetim anlayışı ile yaşam kalitenizi arttıran, kullanım kolaylıkları sunan, hizmet prensiplerini birleştiren bir anlayış sunmaktadır.

Günümüzde bina ve tesislerin yönetimlerinde yararlanılan hizmetler daha da çeşitlenmiş ve kompleks hale gelmiştir. Farklı hizmetlerin tek çatı altında, tek elden verilmesi maliklere maliyet avantajları sunmaktadır. Entegre tesis yönetim anlayışımızın %25’e varan maliyet kazançlarına yol açtığı bilinen bir gerçektir.

Yapılan işler ve verilen hizmetler yönetim firmalarının ana faaliyet konusudur. Konusunda uzman personel ile verilen hizmet; maliyeti düşürmekte, yüksek standardı sürdürmekte ve müşteri memnuniyetini öne çıkarmaktadır. Bu da sektördeki gelişim ve değişimleri yakından izleyerek maliyet değişimlerini optimize etmektedir.

Bina ve tesis yönetiminde hedefimiz; konularında uzman personelimizle, tek çatı altında topladığımız farklı hizmetleri anlık ya da günlük özel çözümler ile sunmaktır. VİZYON GRUP tesis yönetimi, başka kimseye ihtiyaç duymadan tüm yönetim işlerinizi çözmeye adaydır.